Noteikumi

NOTEIKUMI

I. Termini

II. Vispārīgās nostādnes

Izveidojot Interneta vietnē savu pastāvīgo kontu, Lietotājs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi viņam tiek sūtīti jaunumu biļeteni par Interneta vietnē sniegtajiem produktiem un Spēlēm. Lietotājam ir tiesības atteikties no jaunumu biļetenu saņemšanas, par to informējot Organizētāju uz e-pastu  lvinfo.im@pg.com.

III. Spēļu īstenošanas kārtība

IV. Lietotāja tiesības un pienākumi

Lietotājam ir tiesības jebkad izdzēst savu kontu Interneta vietnē. Šādā gadījumā Lietotājs zaudē iespēju piedalīties attiecīgajās Spēlēs un laimēt Balvas. Ja Lietotājs ir reģistrējies tikai kādai konkrētai Spēlei un vēlas izdzēst šo reģistrāciju un vairs nepiedalīties Spēlē, Lietotājam par to jāinformē Organizētājs, rakstot uz e-pastu lvinfo.im@pg.com.

V. Organizētāja un Izpildītāja tiesības un pienākumi

VI. Lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja atbildība

VII. Noslēguma nostādnes

Ja Lietotājs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, viņam par to jāpaziņo Organizētājam uz e-pastu lvinfo.im@pg.com. Šādā gadījumā Lietotāja konts un/vai reģistrācija Spēlei Interneta vietnē tiek izdzēsta un Lietotājs no Spēles dalībnieku sarakstiem tiek izslēgts.