Skaistumam

2019.gada 29. Janvāris - 28. Februāris
Veikals: RIMI

RIMI Skaistuma dienu loterija

Pērc jebkuru loterijas produktu un LAIMĒ ceļojumu uz RIO 3000 Eur vērtībā!

Ievadi kodu un laimē!

Ievadi kodu
RIMI Skaistuma dienu loterija
Noteikumi

Preču loterijas 

“P&G Rimi skaistuma dienas 2019” 
noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek “Rimi Super” un “Rimi Hyper” veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 29. janvāra līdz 2019. gada 28. februārim.
4.2. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 04. martā plkst. 13:00.
4.3. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2019. gada 06. martā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
4.4. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 29. janvāra līdz 2019. gada 06. martam.
4.5. Pieteikšanās loterijas laimestu saņemšanai ar pasta piegādi ir līdz 2019. gada 22. martam.
4.6. Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz 2019. gada 29. martam.
4.7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 05. aprīlim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 61 (sešdesmit vienas) balvas:
5.1.1. 1 (vienas) galvenās balvas – ceļojuma 2 (divām) personām uz Riodežaneiro. Ceļojumā ir iekļauts:
5.1.1.1. Lidojums (ar pārsēšanos) Rīga-Riodežaneiro-Rīga 2 (divām) personām, lidojums ar rokas bagāžu un reģistrēto nododamo bagāžu;
5.1.1.2. 5 (piecas) naktis nakšņošana 4 (četru) zvaigžņu viesnīcā slavenajā Kopakabanas pludmalē pie okeāna;
5.1.1.3. Bufetes brokastis viesnīcas restorānā;
5.1.1.4. Transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.
5.1.2. 60 (sešdesmit) mazajām balvām - P&G produktu komplektiem. Katra produktu komplekta sastāvā ir iekļauti sekojoši produkti:
5.1.2.1. Skuveklis Gillette ProGlide FLEXBALL CHROME Manual;
5.1.2.2. Dušas želeja OLD SPICE Strong Slugger 250 ml;
5.1.2.3. Šampūns Pantene REPAIR&PROTECT 400 ml;
5.1.2.4. Matu balzams Pantene REPAIR&PROTECT 200 ml;
5.1.2.5. Matu putu balzams Pantene Sheer Volume 180 ml;
5.1.2.6. Zobu pasta BAM PRO-EXPERT All-in-1 FRESH MINT 100 ml;
5.1.2.7. Zobu birste Oral-B Ultra Thin Green Tea, extra soft;
5.1.2.8. Mutes dobuma skalotājs Pro-Expert Deep Clean, Oral-B 250 ml.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 4350,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2019. gada 29. janvāra līdz 2019. gada 28. februārim jebkurā “Rimi Super” vai “Rimi Hyper” veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no zīmolu Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Gillette, Venus, Always, Oral-B, Belnd-a-med, Discreet, Tampax vai Naturella produktiem.
6.2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeks, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un čeka numurs.
6.3. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas ietvaros dalībnieka personas dati pēc datu pārziņa SIA “Procter & Gamble International Operations SA” uzdevuma tiks nodoti apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi noteikt laimētājus un SIA “Momentum Rīga” datu bāzē ar mērķi saglabāt reģistrācijas, publicēt laimētājus un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 500 (pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 61/500.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
10.2. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakot laimesta saņemšanas laiku, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333.
10.3. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku.
10.4. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi elina.fridenberga@mriga.lv ar sekojošu saturu:
10.4.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “P&G Rimi skaistuma dienas 2019” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.4.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
10.4.3. Pievienojot laimējušā pirkuma čeka attēlu ar skaidri salasāmu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un čeka numuru.
10.5. Laimētājam jāpiesaka balvas piegāde līdz 2019. gada 22. martam vai balva jāizņem līdz 2019. gada 29. martam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA “Sanitex” īpašumā.
10.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.izdevigspirkums.lv. 

Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu direktore 2018. gada 27. decembris